Trần Minh Dũng »

Họa sĩ biếm Nhốp – Trần Minh Dũng

Họa sĩ biếm Nhốp – Trần Minh Dũng

admin November 2, 2013 0

Giới thiệu họa sĩ biếm Nhốp Họa sĩ Trần Minh Dũng sinh năm 1952 Bút danh: Nhốp Mười bốn tuổi, ông thi vào trường Mỹ thuật Gia Định và sau 4 năm dùi mài

Read More »