Họa sĩ Lý Trực Dũng »

Họa sĩ biếm Lý Trực Dũng

Họa sĩ biếm Lý Trực Dũng

admin November 6, 2013 0

Giới thiệu họa sĩ biếm Lý Trực Dũng Sinh năm: 1946 Bút danh: Dũng ; L.T.Dũng Nghề nghiệp chính: Kiến trúc sư. Giải thưởng biếm họa International Binnal ò Humor Cuba 1983. Giải thưởng

Read More »