Hà Xuân Nồng »

Họa sĩ biếm Nop

Họa sĩ biếm Nop

admin November 16, 2013 0

Giới thiệu họa sĩ biếm Nop Tên thật: Hà Xuân Nồng Sinh năm: 1958 Bút danh: NOP Giải nhất Biếm họa báo chí Việt Nam lần 2 (Cúp Rồng Tre 2010) và một số

Read More »