Facebook »

Tranh biếm họa WiFi và 6 múi

Tranh biếm họa WiFi và 6 múi

admin August 8, 2015 0

Tranh biếm họa WiFi và sáu múi của họa sĩ

Read More »
Tranh biếm họa về nút “Like” Facebook

Tranh biếm họa về nút “Like” Facebook

admin September 24, 2013 0

Mời các bạn cùng xem các họa sĩ biếm hài hước với nút Like (Thích) của Facebook. Chùm tranh biếm họa này đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười số 484 ngày 15 tháng 9.

Read More »