Biếm họa đồ vật »

Chùm tranh biếm họa về đồ cắt móng tay

Chùm tranh biếm họa về đồ cắt móng tay

admin August 6, 2015 0

Chùm tranh biếm họa “đồ bấm móng tay” do các họa sĩ CLB họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười thực hiện. (Họa sĩ NOP, họa sĩ B.Ba, Đ.Thuận, LAP, Dingo)

Read More »