Bác sĩ cười »

Truyện vui nước ngoài – Bác sĩ cười

admin July 3, 2010 1

Bác sĩ hỏi vợ một bệnh nhân vừa phải cấp cứu: - Trưa nay ông ấy ăn gì? - Ăn súp đậu ạ. - Ông ấy ăn có ngon miệng không? - Chắc là ngon vì cả tuần

Read More »