Tranh biếm họa liên hoàn LAP – 1

admin July 14, 2010 1

Tranh biếm họa liên hoàn của họa sĩ LAP

Tranh-biem-hoa-lien-hoan-Giao-thong

Tranh biếm họa liên hoàn về phí giao thông

Click để xem hình lớn hơn

Tranh-biem-hoa-lien-hoan-cong-lang cong chao ha noi

Tranh biếm họa về cổng chào Hà Nội

Biem-hoa-bao-hiem-y-te-giao-thong

Tranh biếm họa về bảo hiểm Y TếĐăng ký xem bài mới qua Email:   


One Comment »

  1. ken May 31, 2013 at 5:01 am -

    ghét nhất bhyt!!!! chết cũng k thèm!!

Leave A Response »