Ảnh vui biểu tượng toilet

admin June 3, 2010 0

Có nhiều cách để phân biệt WC của nam và nữ . Dưới đây là một số biểu tượng phân biệt nam nữ hài hước nhất.

Funny-toilet-signs

Toilet WC

ảnh vui hài hước toilet signs 02

ảnh vui hài hước toilet signs 03

ảnh vui hài hước toilet signs 04

ảnh vui hài hước toilet signs 05

ảnh vui hài hước toilet signs 06

These toilet signs from around the world are maybe the weirdest and unusual signs, but still, some of them are really creative and funny.

ảnh vui hài hước toilet signs 07

Funny-toilet-signs

Funny sign

ảnh vui hài hước toilet signs 09

ảnh vui hài hước toilet signs 10

ảnh vui hài hước toilet signs 11

ảnh vui hài hước toilet signs 12

ảnh vui hài hước toilet signs 13

ảnh vui hài hước toilet signs 14

ảnh vui hài hước toilet signs 15

Funny weird-toilet-signs

Chú thích ảnh từ trái qua phải: Nam, Nữ

Biểu tượng WC quốc tế

Biểu tượng WC quốc tế

funny Toilet

funny toilet-sign 5

Axe-advertisementĐăng ký xem bài mới qua Email:   


Leave A Response »