Tranh biếm họa về hưu – họa sĩ LAP

admin February 24, 2015 0
Tranh biếm họa về hưu – họa sĩ LAP

Tranh biếm họa về hưu của họa sĩ LAP
“Tre già không chịu nhường măng mọc”

Tranh biếm họa về hưu của họa sĩ LAP

Tranh biếm họa về hưu của họa sĩ LAP

Về hưu là chết lâm sàng
Ngỡ ngàng đời thực, ngỡ ngàng đời không
Đương chức là phượng là công
Về hưu mới thấy mình không là gì.Đăng ký xem bài mới qua Email:   


Leave A Response »