Chùm tranh biếm họa về xe hơi

admin April 6, 2010 1

Chùm tranh biếm họa về xe hơi của các họa sĩ biếm quốc tế

Tranh của Abolfazl Mohtarami Iran

Pavel Constantin

Naji Bennaji (Morocco)

Raed Khalil (Syria)

Wang Yinxiang (china)

Xiaoqiang Hou (China)

Kessusanto Liusvia

Mohammadreza (Iran)

Pol Leurs (Luxamburg)

Seyran Caferli

Syamsul Arifin (Indonesia)

Tawan (Thailand)

Valentin (Bulgaria)

Yuriy Kosobukin (Ukraine)Đăng ký xem bài mới qua Email:   


One Comment »

  1. Supper mad February 3, 2011 at 2:27 pm -

    it’ too bad
    not funny
    Is that a best you can do

Leave A Response »