Tranh biếm họa về nút “Like” Facebook

admin September 24, 2013 0
Tranh biếm họa về nút “Like” Facebook

Mời các bạn cùng xem các họa sĩ biếm hài hước với nút Like (Thích) của Facebook. Chùm tranh biếm họa này đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười số 484 ngày 15 tháng 9.
(Bản quyền thuộc báo Tuổi Trẻ)

Chùm tranh biếm họa nút Like Facebook

Hài hước biếm họa nút Like FacebookBiếm họa nút Like Facebook – Họa sĩ B.Ba

Tranh biếm họa nút like Facebook và bài kiểm tra điểm 10

Tranh biếm họa nút like Facebook và bài kiểm tra (họa sĩ Lap)

tranh biếm họa nút Like FacebookBiếm họa nút Like Facebook – Họa sĩ Lap

tranh biếm họa nút Like FacebookBiếm họa nút Like Facebook – Họa sĩ ĐThuận

Biếm họa nút Like FacebookBiếm họa của họa sĩ Đức

tranh biếm họa vui nút Like FacebookTranh biếm nút Like Facebook – Họa sĩ Hữu Lộc

tranh biếm họa vui nút Like FacebookTranh vui nút Like Facebook – Họa sĩ Trần Thiện

Tranh vui hài hước nút Like FacebookBiếm họa vui nút Like Facebook – Họa sĩ VipĐăng ký xem bài mới qua Email:   


Từ khóa:


hình ảnh hài hước 18 người lớn (8),tranh biếm họa hài hước (1),tranh biếm họa về con người (1)

Leave A Response »