Tranh Biếm Họa Mùa Euro

admin June 27, 2012 0

Tranh biếm họa bóng đá nhân dịp Euro 2012 của câu lạc bộ họa sĩ biếm báo Tuổi Trẻ Cười

Tranh biếm họa mùa Euro của họa sĩ  Văn Thanh

Tranh biếm họa mùa Euro của họa sĩ Văn Thanh

Tranh biếm họa "Xem bóng đá" của họa sĩ  Viiip

Tranh biếm họa “Xem bóng đá” của họa sĩ Viiip

Biếm họa "Tin Nhanh bóng đá" của họa sĩ Lê Sa Long

Biếm họa “Tin Nhanh bóng đá” của họa sĩ Lê Sa Long

Biếm họa "coi đá banh" của họa sĩ N.V Trung

Biếm Họa Mùa Euro của họa sĩ N.V Trung

(Theo Tuổi Trẻ Cười số 15 tháng 6 năm 2012)Đăng ký xem bài mới qua Email:   


Leave A Response »