Tranh Biếm Họa Táo Quân Xuân Nhâm Thìn 2012

admin January 14, 2012 1

Chùm tranh biếm họa Táo Quân chầu Trời xuân Nhâm Thìn 2012

Tranh Biếm Họa Táo Quân

biem-hoa-tao-quan-tuoi-tre-cuoi-2012.jpg

Biếm họa Táo Quân trên báo Tuổi Trẻ Cười Xuân

tranh-biem-hoa-tao-quan-xuan-2012.jpg

Biếm họa Táo Quân 2012 chống kẹt xe

biem-hoa-tao-quan-ca-chep-nham-thin.jpg

Táo Quân năm Rồng

biem-hoa-tao-quan-chau-troi.jpg

Biếm họa Táo Quân chầu Trời

biem-hoa-tao-quan-2012.jpg

Biếm họa Táo Quân 2012

tranh-biem-hoa-tao-quan-cuoi-rong.jpg

Tranh biếm họa Táo Quân cưỡi rồng

(Theo báo Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn 2012)Đăng ký xem bài mới qua Email:   


One Comment »

  1. Long April 18, 2012 at 8:02 am -

    – Hay quá là hay à.

Leave A Response »